ปั่นพิชิตฟินเวอร์..!! พิชิตอย่างเดียว จำกัดเพียง 800 ท่าน

รับสมัครวันที่ 15 กันยายน 2560 ถึง 30 พฤษจิกายน 2560 เท่านั้น

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ

12.00 - 19.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ และป้ายหมายเลข
18.00 - 19.00 น. อธิบายเส้นทาง กติกา จุดสตาร์ท

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

ณ เทศบาลเมืองชัยภูมิ

05.30 น. รวมพล ณ ถนนคนเดิน พร้อมรับประทานอาหารเช้า
06.10 น. ตั้งขบวนนักปั่น
06.30 น. พิธีเปิด มหกรรมปั่นพิชิตมอหินขาว 2017
07.00 น. ปล่อยตัว
10.00 น. สนุกกับกิจกรรมและรับประทานอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม ณ บริเวณมอหินขาว
10.30 น. พิธีมอบรางวัล
13.00 น. พิธีปิดงาน