ปั่นพิชิตฟินเวอร์..!! พิชิตอย่างเดียว จำกัดเพียง 800 ท่าน

รับสมัครวันที่ 15 กันยายน 2560 ถึง 30 พฤษจิกายน 2560 เท่านั้น

กฏและกติกา

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องสวมหมวกกันกระแทกและกระชับสายรัดคางตลอดระยะเวลาการปั่นร่วมกิจกรรม
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
  3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนด
  4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือกลั่นแกล้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่นในระหว่างปั่นร่วมกิจกรรม จะถูกพิจารณาลงโทษโดยดุลยพิจของกรรมการ
  5. ในการปั่นร่วมกิจกรรมจะใช้ระบบชิปจับเวลา จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะตรวจสอบชิปหมายเลขของตน และหากพบว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในวันรับหมายเลขเท่านั้น
  6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องติดชิปและป้ายหมายเลขในดำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนในตำแหน่งที่ผู้จัดกิจกรรมกำหนดเท่านั้น
  7. อุบัติเหตุที่เกิดกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นความรับผิดขอบของผู้เข้ารวมกิจกรรมแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถฟ้องร้องผู้จัดกิจกรรมและฝ่ายจัดการใดๆ ได้