ปั่นพิชิตฟินเวอร์..!! พิชิตอย่างเดียว จำกัดเพียง 800 ท่าน

รับสมัครวันที่ 15 กันยายน 2560 ถึง 30 พฤษจิกายน 2560 เท่านั้น

เหรียญรางวัล

ผู้ที่ลงทะเบียนทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัล
พร้อมสถิติการปั่นและคลิปช่วงเข้าเส้นชัยอีกด้วย